poniedziałek, 11 maja 2015

FOTOinformator 05 2015

  'Festiwalowa wiosna'

 

Po raz pierwszy pojawił się w Warszawie w roku 2005 i od razu stał się znaczący na mapie imprez fotograficznych. Przez kilka edycji był znakomitą okazją do skonfrontowania tego czym żyli studenci szkół artystycznych nie tylko w Polsce, ale też do porównań dokonań ich nauczycieli akademickich. Wisienką na torcie zawsze była fotografia prezentowana przez zaproszonych gości honorowych – najczęściej mało znana a przez to mocno oczekiwana.
Taki był i znów, po kilkuletniej przerwie jest Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej. Także w tym roku swe prace pokazują studenci i ich profesorowie, zaproszeni, uznani artyści a także ci, którzy zakwalifikowali się w programie otwartym. A gośćmi honorowymi są fotografowie z Islandii – dla nas pewnie tak samo egzotyczni jak my dla nich. Kilkanaście ich prac publikujemy na naszych łamach, ale by poznać szerzej tę fotografię należy, obowiązkowo, wybrać się na wystawy prezentowane w różnych galeriach Warszawy. Ich szczegółowy program także znajdziecie u nas.

Fotografia zrodziła się w XIX wieku i był to obraz czarno-biały. Lata rozwoju i dążeń do coraz doskonalszego odwzorowania rzeczywistości to w efekcie fotografia barwna a dziś cyfrowa. Wyeliminowane zostały procesy chemiczne, zostało tylko malowanie światłem na elektronicznych przetwornikach. Sentymentalni fotografowie wracają do zapomnianych technik, a firmy produkujące aparaty fotograficzne starają się im w tym pomóc. Historia zatoczyła koło. W dobie ultranowoczesnych technologii, wszechobecnego koloru Leica zaproponowała aparat, który robi zdjęcia czarno-białe! I chociaż jest sporo sposobów by taką fotografie rejestrować aparatami bardziej wszechstronnymi, to z pewnością znajda się koneserzy, którzy wezmą do ręki aparat Leica M Monochrom i będą fotografowali jak ci z początku XX wieku. Nawet będą mogli założyć staroświeckie filtry barwne jak ich pradziadkowie.
Tak się złożyło, że jednym z pierwszych użytkowników nowej Leiki był Ragnar Axelsson, wybitny islandzki fotograf, mistrz fotografii czarno-białej, którego zdjęcia prezentujemy w tym samym czasie, gdy Islandia jest gościem honorowym WFFA2015.

Zbigniew Włodarski - redaktor naczelny

W numerze:
 WFFA2015, Asus ZenBook Pro UX501 smukły i wydajny, BenQ XL2730Z, EPSON ITS - nigdy więcej kartridży, Beyond Definition, technologia 4K wg Sony, Canon 4K, Kingston SDHC/SDXC UHS-I U3 128GB, Fujinon XF 16 mm f/1,4 R WR szerokokątny obiektyw  do fotografii krajobrazowej, portretowej, ulicznej i makro, Cyber-shot HX90 i WX500, fotografia cyfrowa w czerni i bieli - Leica M Monochrom

do pobrania z dysku Google

do poczytania na ISSUU


--*--
'spring festival'

He first appeared in Warsaw in 2005 and immediately became significant on the map of photographic events. For several edition was a great opportunity to confront this then lived students of art schools not only in Poland but also to compare their academic achievements. The icing on the cake has always been a photograph presented by invited guests of honor - mostly little known and so much expected.
Such was, and again, after a few years break is Warsaw Festival of Art Photography. Also this year, his works show the students and their professors, invited renowned artists as well as those who qualified in the open. The guests of honor are photographers from Iceland - for us probably just as exotic as we do for them. More than a dozen of their works we publish in our magazine, but more broadly to know that photograph should be mandatory to go to exhibitions presented in various galleries in Warsaw. Their detailed program also can find with us.

Photography was born in the nineteenth century and it was a black and white image. Years of development and aspirations of an ever more perfect representation of reality is in effect, color photography and digital today. Chemical processes have been eliminated, it was only a light coating on the electronic converters. Photographers sentimental return to the forgotten techniques, and companies producing cameras trying to help them. History has come full circle. In the era of ultra-modern technology, the Leica proposed ubiquitous color camera that takes pictures in black and white! And although there are many ways to record the pictures of cameras more versatile, it certainly will find themselves connoisseurs, who will take up a Leica M Monochrome and will be photographed as those of the early twentieth century. Even they will be able to set up old-fashioned color filters like their great-grandparents.
It so happened that one of the first users of the new Leica was Ragnar Axelsson, a prominent Icelandic photographer, master of black-and-white, the images are presented at the same time when Iceland is the guest of honor WFFA2015.


Zbigniew Włodarski - editor chief 

sobota, 9 maja 2015

Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2015

  

Kalendarz wystaw WFFA2015


Relooking - Icelandic Landscape Photography
Pétur Thomsen, Inga Sólveig Fridjónsdottir, Spessi, Ingvar Högni Ragnarsson, Einar Falur Ingólfsson, Bjargey Ólafsdóttir
OFICJALNE OTWARCIE WFFA 2015
Galeria Stara ZPAF
Pl. Zamkowy 8
00-277 Warszawa
otwarcie wystawy: 15.05, godz. 18.00
termin wystawy: 15.05-07.06.2015
--*--

Pétur Thomsen
Imported Landscape
Galeria Stara ZPAF
Pl. Zamkowy 8
00-277 Warszawa
otwarcie wystawy: 15.05, godz. 18.30
termin wystawy: 15.05-07.06.2015
--*--

Młoda islandzka fotografia / Young Icelandic Photography
Hallgerður Hallgrímsdóttir, Valdimar Thorlacius, Sigríður Ella Frímansdóttir
Galeria Obok ZPAF
Pl. Zamkowy 8
00-277 Warszawa
otwarcie wystawy: 15.05, godz. 19.00
termin wystawy: 15.05-15.06.2015
--*--

Spessi
Food, People and Post-Office
Fotografia islandzka w ramach Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2015
Galeria Schody
Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
otwarcie wystawy: 15.05, godz. 20.00
termin wystawy: 16 - 27.05.2015


Katrín Elvarsdóttir
Dwuznaczne / Equivocal
Pokaz multimedialny fotografii islandzkiej w ramach Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2015
Galeria Schody
Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
otwarcie wystawy: 15.05, godz. 20.00
termin wystawy: 16 - 27.05.2015
--*--

Przestrzeń wspólna / przestrzeń własna
Joanna Chudy, Michał Grochowiak, Magda Hueckel, Jacek Kołodziejski, Wojtek Kostrzewa, Kacper Kowalski, Monika Masłoń, Michał Przeździk-Buczkowski, Konrad Pustola, Sonia Szóstak,
Ula Tarasiewicz
/ kuratorki wystawy: Klima Bocheńska, Magdalena Durda-Dmitruk
Pałac Branickich
Ul. Miodowa 6
00-251 Warszawa
otwarcie wystawy: 16.05, godz. 19.30
termin wystawy: 16.05-30.05.2015
--*--

Sylwia Krędzel
Gravity Forest
Instalacja fotograficzna, Program Open
Pałac Branickich
Ul. Miodowa 6
00-251 Warszawa
otwarcie wystawy: 16.05, godz. 20.00
termin wystawy: 16.05-30.05.2015
--*--

Maciej Urlich
Taka jestem
Program Open
Pałac Branickich
Ul. Miodowa 6
00-251 Warszawa
otwarcie wystawy: 16.05, godz. 20.00
termin wystawy: 16.05-30.05.2015
--*--

Bjargey Ólafsdóttir
Johanna
Pałac Branickich
Ul. Miodowa 6
00-251 Warszawa
otwarcie wystawy: 16.05, godz. 20.00
termin wystawy: 16.05-30.05.2015
--*--

Przestrzenie duchowe
Mateusz Baj, Mirosława Gmaj, Alicja Ignaciuk, Monika Krzyszkowska, Jakub Ochnio, Katarzyna Pawlica, Tadeusz Żaczek
/ kurator wystawy: Andrzej Zygmuntowicz
Dom Spotkań z Historią
Ul. Karowa 20
00-324 Warszawa
otwarcie wystawy: 16.05, godz. 18.00
termin wystawy: 16.05-15.06.2015
--*--

Damian Chrobak
Gdziekolwiek spojrzę, jestem obserwowany / Everywhere I look, I’m being looked at
Program Open
MDK Galeria Łazienkowska
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa
otwarcie wystawy: 16.05, godz. 18.00
termin wystawy: 16.05-30.05.2015
--*--

Tomasz Lewandowski
Miasto idealne / Cité idéale
Program Open
Galeria APS
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
otwarcie wystawy: 14.05, godz. 13.00
termin wystawy: 14.05-15.06.2015
--*--

Paweł Czarnecki
Pokój z widokiem
Program Open
Galeria Wyjście Awaryjne
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
otwarcie wystawy: 15.05, godz. 19.30
termin wystawy: 15.05-30.05.2015
--*--

...Afar – Marcin Jastrzębski, Jolanta Rycerska, Wiktoria Wojciechowska, wystawa fotografii
/ kurator wystawy: Jolanta Rycerska
Konstanciński Dom Kultury - Hugonówka
Ul. Mostowa 15
Konstancin Jeziorna
otwarcie wystawy: 16.05, godz. 15.30
termin wystawy: 16.05-15.06.2015
--*--

Edyta Dufaj About the Landscape
Program Open, wystawa fotografii
Konstanciński Dom Kultury - Hugonówka
Ul. Mostowa 15
Konstancin Jeziorna
otwarcie wystawy: 16.05, godz. 15.30
termin wystawy: 16.05-15.06.2015
--*--

Spotkanie promujące publikację: „History of European Photography. 1939-1969“
Uczestnicy dyskusji: Lech Lechowicz (Polska), Vaclaw Macek (Europejski Dom Fotografii, Słowacja), Ćsa Sigurjónsdóttir (Islandia)
ZPAF, Pl. Zamkowy 8
00-270 Warszawa
26.05.2015, godz. 18.00
--*--

Common Space
Elżbieta Protakiewicz, Agata Zbylut, Jerzy Boniński, Mariusz Dąbrowski, Andrzej Dworakowski, Andrzej Florkowski, Mariusz Gajewski, Witold Jacyków, Tomasz Komorowski, Paweł Łubowski, Sławomir Marzec, Grzegorz Mazurek, Tomasz Myjak, Mirosław Pawłowski, Leszek Szurkowski, Stanisław Tabisz, Zbigniew Wichłacz, Piotr Wołyński
oraz studenci
/ kurator wystawy: Mariusz Dąbrowski
Muzeum Plakatu w Wilanowie
otwarcie wystawy: 20.05, godz. 19.00
termin wystawy: 20-31.05.2015
--*--

Inner Space
Anita Andrzejewska, Joanna Chudy, Katarzyna Kalua Kryńska
w ramach Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej 2015
Galeria 101 projekt
Nowy Świat 53 lok. 120
00-042 Warszawa
Termin wystawy: 29.05-12.06.2015
--*--