poniedziałek, 11 maja 2015

FOTOinformator 05 2015

  'Festiwalowa wiosna'

 

Po raz pierwszy pojawił się w Warszawie w roku 2005 i od razu stał się znaczący na mapie imprez fotograficznych. Przez kilka edycji był znakomitą okazją do skonfrontowania tego czym żyli studenci szkół artystycznych nie tylko w Polsce, ale też do porównań dokonań ich nauczycieli akademickich. Wisienką na torcie zawsze była fotografia prezentowana przez zaproszonych gości honorowych – najczęściej mało znana a przez to mocno oczekiwana.
Taki był i znów, po kilkuletniej przerwie jest Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej. Także w tym roku swe prace pokazują studenci i ich profesorowie, zaproszeni, uznani artyści a także ci, którzy zakwalifikowali się w programie otwartym. A gośćmi honorowymi są fotografowie z Islandii – dla nas pewnie tak samo egzotyczni jak my dla nich. Kilkanaście ich prac publikujemy na naszych łamach, ale by poznać szerzej tę fotografię należy, obowiązkowo, wybrać się na wystawy prezentowane w różnych galeriach Warszawy. Ich szczegółowy program także znajdziecie u nas.

Fotografia zrodziła się w XIX wieku i był to obraz czarno-biały. Lata rozwoju i dążeń do coraz doskonalszego odwzorowania rzeczywistości to w efekcie fotografia barwna a dziś cyfrowa. Wyeliminowane zostały procesy chemiczne, zostało tylko malowanie światłem na elektronicznych przetwornikach. Sentymentalni fotografowie wracają do zapomnianych technik, a firmy produkujące aparaty fotograficzne starają się im w tym pomóc. Historia zatoczyła koło. W dobie ultranowoczesnych technologii, wszechobecnego koloru Leica zaproponowała aparat, który robi zdjęcia czarno-białe! I chociaż jest sporo sposobów by taką fotografie rejestrować aparatami bardziej wszechstronnymi, to z pewnością znajda się koneserzy, którzy wezmą do ręki aparat Leica M Monochrom i będą fotografowali jak ci z początku XX wieku. Nawet będą mogli założyć staroświeckie filtry barwne jak ich pradziadkowie.
Tak się złożyło, że jednym z pierwszych użytkowników nowej Leiki był Ragnar Axelsson, wybitny islandzki fotograf, mistrz fotografii czarno-białej, którego zdjęcia prezentujemy w tym samym czasie, gdy Islandia jest gościem honorowym WFFA2015.

Zbigniew Włodarski - redaktor naczelny

W numerze:
 WFFA2015, Asus ZenBook Pro UX501 smukły i wydajny, BenQ XL2730Z, EPSON ITS - nigdy więcej kartridży, Beyond Definition, technologia 4K wg Sony, Canon 4K, Kingston SDHC/SDXC UHS-I U3 128GB, Fujinon XF 16 mm f/1,4 R WR szerokokątny obiektyw  do fotografii krajobrazowej, portretowej, ulicznej i makro, Cyber-shot HX90 i WX500, fotografia cyfrowa w czerni i bieli - Leica M Monochrom

do pobrania z dysku Google

do poczytania na ISSUU


--*--
'spring festival'

He first appeared in Warsaw in 2005 and immediately became significant on the map of photographic events. For several edition was a great opportunity to confront this then lived students of art schools not only in Poland but also to compare their academic achievements. The icing on the cake has always been a photograph presented by invited guests of honor - mostly little known and so much expected.
Such was, and again, after a few years break is Warsaw Festival of Art Photography. Also this year, his works show the students and their professors, invited renowned artists as well as those who qualified in the open. The guests of honor are photographers from Iceland - for us probably just as exotic as we do for them. More than a dozen of their works we publish in our magazine, but more broadly to know that photograph should be mandatory to go to exhibitions presented in various galleries in Warsaw. Their detailed program also can find with us.

Photography was born in the nineteenth century and it was a black and white image. Years of development and aspirations of an ever more perfect representation of reality is in effect, color photography and digital today. Chemical processes have been eliminated, it was only a light coating on the electronic converters. Photographers sentimental return to the forgotten techniques, and companies producing cameras trying to help them. History has come full circle. In the era of ultra-modern technology, the Leica proposed ubiquitous color camera that takes pictures in black and white! And although there are many ways to record the pictures of cameras more versatile, it certainly will find themselves connoisseurs, who will take up a Leica M Monochrome and will be photographed as those of the early twentieth century. Even they will be able to set up old-fashioned color filters like their great-grandparents.
It so happened that one of the first users of the new Leica was Ragnar Axelsson, a prominent Icelandic photographer, master of black-and-white, the images are presented at the same time when Iceland is the guest of honor WFFA2015.


Zbigniew Włodarski - editor chief