piątek, 6 listopada 2015

WARSAW PHOTO DAYS 2015

http://warsawphotodays.com/
Organizator:
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików
(z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 8)

Miejsca festiwalowe:
Stare Miasto, Pl. Zamkowy 8 – Stara Galeria ZPAF oraz Galeria Obok
Centrum, No4 – kamienica przy Nowogrodzkiej 4

Kiedy:
Termin: od 20 listopada do 15 grudnia 2015 roku

Tytuł tegorocznej, trzeciej edycji:
„TESTOSTERON”
Szeroko rozumiany testosteron utożsamiany jest z siłą życiową gatunku ludzkiego, nadającą tempo życiu mężczyzn i kobiet; podlegającą nieustannym korektom cywilizacyjnym i społecznym, tak w sferze fizycznej jak i psychicznej, redefiniowaną przez kolejne pokolenia, a uzewnętrznianą na różne sposoby.
Pokażemy projekty analizujące temat męskości. Przyjrzymy się, jakie są sposoby obrazowania współczesnych archetypów męskości, jakie są ich atrybuty, mocne punkty, słabe strony.

Formuła festiwalu:
Osiem wystaw – osiem indywidualnych prezentacji projektów artystów wyłonionych w drodze
zorganizowanego w ramach festiwalu  otwartego  konkursu, skierowanego do  artystów sztuk wizualnych.

Nagroda:
Laureat konkursu otrzyma nagrodę GRAND PRIX WARSAW PHOTO DAYS 2015  w wysokości 5000 zł (lub równowartość w Euro)
Do pierwszego listopada czekamy na realizacje fotograficzne i formy multimedialne z użyciem fotografii i/lub video.
Program:
Ogłoszenie programu oraz wyników wybranych przez jury festiwalu projektów - po 5 listopada br.