środa, 29 kwietnia 2015

FOTOinformator 4/2015

 'prawie czterdziestolatek'

Miałoby 40 lat. Sympatyczny jubileusz, pod warunkiem oczywiście, że jest go z kim świętować. W maju 1975 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika FOTO. Z początku czarno-białe, później z kolorową okładką i kilkoma barwnymi stronami. Ale jacy autorzy, jaka treść. Kto z młodych to pamięta, komu zechciałoby się szukać w archiwach? Przełom między strasznymi latami komuny a gospodarką rynkową FOTO jakoś przetrwało. Państwowy wydawca odpuścił, pismo przeszło w prywatne ręce. Lepszy papier, więcej stron kolorowych, teksty starych i nowych autorów. Po drodze przyjęcie do prestiżowej międzynarodowej organizacji prasy fotograficznej TIPA, wiele patronatów medialnych, współpraca ze znanymi fotografami.
Moja przygoda z FOTO zaczęła się niemal od jego początków – najpierw jako czytelnika, w 1994 zacząłem w nim pracować. W tych latach zmieniło się wszystko – nadeszła era fotografii cyfrowej. Powstały nowe tytuły, na rynku zrobiło się ciaśniej. Wraz z szaleńczym rozwojem cyfry musiało zmienić się także pismo. Kolejne zawirowanie dopadło nas w roku 2008 – zmienił się wydawca, a dwa lata później, w roku 35-lecia FOTO zmieniło się wszystko także dla mnie. FOTO ukazywało się jeszcze do jesieni 2013 roku.
W tym roku FOTO miałoby 40 lat. Byłoby najdłużej ukazującym się na rynku polskim pismem fotograficznym. Dziś jednak pałeczkę pierwszeństwa przejął Foto-Kurier – gratulacje Krzysztofie.

To nie jedyna tegoroczna przykrość – wiadomości z konferencji GPC IFA2015 są dla branży fotograficznej co najmniej niepokojące. Okazuje się, że GfK prognozuje na ten rok spadek sprzedaży aparatów fotograficznych o 15%. Ekspansja smartfonów wypierających z rynku kompakty staje się faktem. Co będzie dalej? 
Zbigniew Włodarski - redaktor naczelny

w numerze:

GPC IFA2015, XXV nagrody TIPA Awards 2015, Impossiibile Tempered Glass, Smart Home z urządzeniami FRITZ!, Kingston USB 3.0 High-Speed Media Reader czytnik IV generacji, ASUSPRO PU551 dla sektora msp, microSD TRANSCEND do kamer sportowych, Epson i fotografia, L3D Space View, GOCLEVER Quantum2500 – smukły i wydajny Dual Sim, HyperX FURY Mouse Pad, Case Logic memento, masz Nikona D750? możesz mieć grip Meike, Beastgrip Pro – uniwersalny adapter do smartfona, zakrzywione monitory Samsung, Powerbanki Samsung z wizerunkami zagrożonych gatunków zwierząt, Interaktywny symulator i kalkulator głębi ostrości, czyli - cudze chwalicie, swego nie znacie, Jak fotografować zaćmienie – 5 wskazówek od Canon, Nikon 1 J5 jestem lepszy niż kiedykolwiek, Olympus Stylus SH-2, Aktualizacja oprogramowania Fujifilm, Od Nikona małe co nieco, Grzegorz Łoznikow Masters, Ralph Gibson MONO, „Swoją drogą” - – wystawa fotografii studentów Uniwersytetu Śląskiego, „Otwarte oczy! - 100 lat fotografii Leica”, Sony World Photography Awards 2015

do pobrania z dysku Google do poczytania  ISSUU***


This would have 40 years. Sympathetic jubilee, provided of course that it is him who celebrate. In May 1975 he released the first issue of the magazine FOTO. From the beginning of the black-and-white, later with colorful cover and a few colorful parties. But what kind of authors which content. Who remembers the young, who zechciałoby to look in the archives? The breakthrough between the terrible years of communism and the market economy FOTO somehow survived. State forgave publisher, the letter passed into private hands. Better paper, more color pages, texts of old and new authors. Along the way, admission to prestigious international photographic press TIPA organization, a lot of patronage media, cooperation with well-known photographers.
My adventure with FOTO started almost from its inception - first as a reader, in 1994, began its work. In these years, everything has changed - came the era of digital photography. The resulting new titles, the market became tighter. With the frantic development of digits also have to change the letter. Another swirl caught up with us in 2008 - has changed the publisher, and two years later, in the 35th anniversary FOTO changed everything for me too. FOTO have appeared even until autumn 2013.
This year would FOTO 40 years. It would be the longest appearing on the Polish market letter photo. Today, however, took over the baton priority Foto-Courier - congratulations Christopher.

It's not only this year's annoyance - news from the conference GPC IFA2015 for the photo industry are at least disturbing. It turns out that GfK predicts this year's drop in sales of cameras by 15%. The expansion of the smartphone market deniers compacts becomes a reality. What is next?

 
Zbigniew Włodarski - editor chief